Plinovod

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mogućnost štrajka za bolje uslove rada i povećanje plata za one koji rade u postrojenjima ukapljenog prirodnog plina u Australiji doprinijeli su rastu cijena.

Published On 16 Aug 2023