Planinarenje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U BiH je 78 vrho­va preko 2.000 metara nad­morske vi­sine, a Je­le­na Bo­betić je prva djevo­j­ka koja se is­pela na sva­ki od njih. Povodom Među­nar­o­dnog dana plan­i­na, za­jed­no smo se popeli na Cin­car.

Published On 11 Dec 2022

Bosan­sko­herce­go­v­ač­ki plan­i­nari su u tri dana prešli 5.219 kilo­metara plan­i­narskih staza oko Sal­bach-Hin­ter­glem­ma i postali vicešam­pi­oni svi­je­ta.

Published On 16 Oct 2022