Petrinja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Um­jeren potres od 3,3 ste­pe­na pre­ma Richteru zabil­ježen je noćas kod Makarske, dok je slab potres od 3,0 ste­peni pre­ma Richteru za­tre­sao petrin­jsko po­druč­je.

Published On 06 Nov 2021

Na svakoj sjed­ni­ci Hrvatske vlade us­va­ja­ju se izv­ješ­ta­ji o stan­ju na terenu. Još tra­je uk­lan­jan­je oštećenih zgra­da, ali ni ta priprema za poče­tak ob­nove ni pri­b­ližno nije go­to­va.

Published On 06 Jun 2021