Petrinja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dum­b­ović se našao u cen­tru pažn­je nakon što je otkriveno kako će i kom­pani­ja nje­gov­og sina gra­di­ti za­m­jenske zi­dane kuće na Banovi­ni nakon ra­zornog potre­sa kra­jem 2020.

Published On 14 Jun 2022

Um­jeren potres od 3,3 ste­pe­na pre­ma Richteru zabil­ježen je noćas kod Makarske, dok je slab potres od 3,0 ste­peni pre­ma Richteru za­tre­sao petrin­jsko po­druč­je.

Published On 06 Nov 2021