Penzioneri

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Povećan­jem tzv. mirovin­skog fak­to­ra za više od 136.000 ko­ris­ni­ka pri­man­ja će biti viša za 33 eura, a do­dat­nih 155.000 pen­zion­era će imati i do 67 eura više mje­sečno.

Published On 09 Jun 2022