Pedro Sanchez

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Uništeno oruž­je će biti upotri­je­bljeno za podizan­je spomeni­ka koji sim­bolizira kraj ETA-e, or­ga­ni­zaci­je koja je 2018. na­jav­i­la raspuš­tan­je nakon 40 go­d­i­na nasil­ja.

Published On 04 Mar 2021