Pedofilija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Građani su na tr­gove donijeli plišane igračke, tražeći da se dje­ca za­štite od ped­ofi­la, silo­vatel­ja, da se pooštre za­koni i reg­is­tar ped­ofi­la uči­ni javn­im te izvrši pri­ti­sak na in­sti­tu­ci­je da oštri­je

Published On 12 Apr 2021