Patrijarh Porfirije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dok pa­tri­jarh Por­fir­i­je neub­jedlji­vo glu­mi neo­pred­jel­jenost i moli se za mir sa figom u džepu man­ti­je, veći­na drugih crkvenih poglavara nije tako pre­fin­je­na, oni jed­nos­tavno po­država­ju Rusi­ju.

opinion by Tomislav Marković
Published On 05 Jun 2022