Pasoš

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čov­jek se lako navikne na do­bro, ali ga s vre­menom pro­trese PTSP zab­o­ravl­jene, a neprež­vakane prošlosti – i up­laši se da će se ona vrati­ti za­jed­no sa viza­ma koje bi se mogle reinkarni­rati.

blog by Nedim Sejdinović
Published On 02 Oct 2021