Partizan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zvez­di za ‘knock­out fazu’ tre­ba pob­je­da, uz gol više od Tra­b­zon­spo­ra, uko­liko turs­ki klub po­bi­je­di Fer­enc­varos, koji je os­ig­u­rao pro­laz; u pro­tivnom, pob­je­da os­ig­u­ra­va prelazak u Ligu kon­fer­en­ci­je.

Published On 03 Nov 2022