Parlamentarni izbori u Izraelu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izrael­s­ki par­la­ment Knes­set usvo­jio je državni budžet za 2021. god­inu sa 61 glasom ‘za’ od ukup­no 120 člano­va par­la­men­ta.

Published On 04 Nov 2021