Papa

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ha­jde da nas­tavi­mo da molimo Boga mira da se ten­z­i­je i ratne pri­jet­nje pre­vaz­iđu kroz oz­bil­jan di­ja­log, rekao je poglavar Rimoka­toličke crkve.

Published On 09 Feb 2022