Pandemija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ve­li­ka je ra­z­li­ka između situaci­je koju su iza­z­vale sankci­je Rusi­ji zbog in­vaz­i­je na Ukra­jinu i pan­demi­je kada je puno više kom­pani­ja bilo pogođeno ‘lock­downom’, poruči­la je pov­jereni­ca Vestager.

Published On 29 Mar 2022