Pakistan

Eksplozija se dogodila u blizini autobusa u kojem su se nalazili radnici na gradnji brane Dasu.

14 Jul 2021

Šta donosi ograda na granici između Pakistana i Afganistana

Pogranična barijera će smanjiti broj prekograničnih napada, ali potrebno je uraditi više da bi se osigurala ova regija.