Otpad

Teretni brod koji prevozi 69 kontejnera smeća krenuo je sa Filipina prema Kanadi. Filipinska vlada tvrdi kako je smeće nezakonito poslano na Filipine prije nekoliko godina i pogrešno označeno kao plastika za recikliranje.

Količina otpada u svijetu mogla bi se povećati za 70 posto do 2050. godine, zbog urbanizacije i rasta populacije, a najviše u južnoj Aziji i subsaharskoj Africi.

23 Sep 2018