Ostavka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zdravko Mar­ić na vlasti­tu ini­ci­ja­tivu od­lazi s mjes­ta pot­pred­sjed­ni­ka Vlade i min­is­tra fi­nan­ci­ja, a o tome će hrvats­ki pre­mi­jer Ab­drej Plenković obav­i­jesti­ti par­la­men­tar­nu većinu.

Published On 06 Jul 2022

Sugi, koji je dužnost preuzeo nakon os­tavke Shin­za Abea u sep­tem­bru prošle go­dine zbog lošeg zdravstvenog stan­ja, po­drš­ka javnos­ti pala je is­pod 30 pos­to.

Published On 03 Sep 2021