Osman Mehmedagić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Sudu Bosne i Herce­govine održano je ročište na ko­jem je Tužiteljst­vo pred­loži­lo određi­van­je jed­nom­je­sečnog pritvo­ra za di­rek­to­ra državne Obav­ješ­ta­jno-sig­urnosne agen­ci­je Os­mana Mehmedag­ića.

Published On 16 Jul 2021