Oružje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evrop­s­ka komisi­ja pred­stavi­la je pri­jed­log mjera za jačan­je odbrane, uključi­vo za­jed­ničku nabavu vo­jne opreme za što bi se iz evrop­skog budže­ta u sljedeće dvi­je go­dine nami­je­ni­lo 500 mil­iona eura.

Published On 18 May 2022

Samo pet mil­i­jar­di dolara donaci­ja bi bilo do­voljno za spas od gla­di za 48 mil­iona na­ju­groženi­jih lju­di u naredne dvi­je go­dine što je pola pos­to vo­jnog budže­ta SAD-a ili dva pos­to kine­skih izd­va­jan­ja.

Published On 07 May 2022