Oružje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Šef poli­ci­je okru­ga koji je odgo­dio na­pad na ubicu 19-oro školske djece i dvo­je učitel­ja 24. maja u Uvaldeu u Tek­sasu, Pete Arredon­do, stavl­jen je na ad­min­is­tra­tivno odsust­vo.

Published On 23 Jun 2022