Optužnica

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od 111 različitih državljanstava osoba koje su nezakonito prešle granicu, najviše njih su bili državljani Afganistana (11.722), Maroka (5.318), Pakistana (1.107), Bangladeša (928) i Irana (810).

Published On 29 Dec 2023