Opoziv

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Treći dan se nas­tavl­ja s iznošen­jem op­tužbi pro­tiv bivšeg pred­sjed­ni­ka, ko­jem se u Sen­atu sudi za ‘pot­i­can­je na pobunu’ u sm­rtonos­nom na­padu na Kon­gres SAD-a.

Published On 11 Feb 2021