OPEC

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Anal­i­tičari proc­jen­ju­ju da su u SAD-u za­l­i­he sirove nafte pale u prošloj sed­mi­ci, četvr­toj zare­dom, dok su za­l­i­he de­riva­ta i ben­z­i­na vjerovat­no po­rasle.

Published On 21 Dec 2021

‘Au­tori­tarne’ ara­pske zeml­je ovladale su um­jet­nošću isko­riš­ta­van­ja ruskih ponu­da u nas­to­jan­ju da dođu do po­voljni­jih uslo­va, pišu Wehrey i Weiss u članku u ‘For­eign Af­fair­su’.

Published On 20 Oct 2021

Po­dršku ci­je­na­ma pruža jačan­je po­tražn­je za naftom, ali i os­tal­im en­er­gen­ti­ma zbog opo­rav­ka sv­jetske ekonomi­je, dok na­jveći proizvođači ‘crnog zla­ta’ drže rel­a­tivno ograničenu proizvod­nju.

Published On 18 Oct 2021