OPEC

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Au­tori­tarne’ ara­pske zeml­je ovladale su um­jet­nošću isko­riš­ta­van­ja ruskih ponu­da u nas­to­jan­ju da dođu do po­voljni­jih uslo­va, pišu Wehrey i Weiss u članku u ‘For­eign Af­fair­su’.

Published On 20 Oct 2021

Po­dršku ci­je­na­ma pruža jačan­je po­tražn­je za naftom, ali i os­tal­im en­er­gen­ti­ma zbog opo­rav­ka sv­jetske ekonomi­je, dok na­jveći proizvođači ‘crnog zla­ta’ drže rel­a­tivno ograničenu proizvod­nju.

Published On 18 Oct 2021

Ublaža­van­je ograničen­ja proizvod­nje i pro­dužen­je spo­razu­ma o sman­jenom pumpan­ju ‘crnog zla­ta’ do kra­ja sljedeće go­dine pri­h­vatili su svi učes­ni­ci sas­tan­ka, osim Ujed­in­jenih Ara­p­skih Emi­ra­ta.

Published On 05 Jul 2021