OPEC

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ci­jene nafte ras­tu pod ut­je­ca­jem na­po­ra EU-a za uvođen­je zabrane uvoza iz Rusi­je i očeki­van­ja veće po­tražn­je nakon ublaža­van­ja kine­skih mjera za­ključa­van­ja vezanih uz COVID.

Published On 17 May 2022

Anal­i­tičari proc­jen­ju­ju da su u SAD-u za­l­i­he sirove nafte pale u prošloj sed­mi­ci, četvr­toj zare­dom, dok su za­l­i­he de­riva­ta i ben­z­i­na vjerovat­no po­rasle.

Published On 21 Dec 2021