Olimpijske igre

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Egi­pat, En­gles­ka, In­di­ja, In­donez­i­ja i Katar službeno su iskaza­li in­teres za do­maćin­st­vo Igara koje se tre­ba­ju održati u lje­to 2036. go­dine, no kon­ačni popis još nije poz­nat.

Published On 21 Oct 2022