Olimpijske igre

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Više od četiri miliona ljudi registrirano je za lutriju, a više od milion ulaznica prodano je u prva dva dana druge faze prodaje; rasprodane su ulaznice za gotovo pola od 32 olimpijske discipline.

Published On 18 May 2023

Kandidati se do 3. maja mogu nadati da će postati jedan od 45.000 volontera Igara, a obavezno je da imaju najmanje 18 godina, te govore francuski ili engleski jezik.

Published On 25 Apr 2023