Olimpijske igre 2022

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fin­s­ka nika­da nije os­vo­ji­la olimpi­jsko zla­to – ima dva sre­bra i če­tiri bronze, a za tit­u­lu na­jbol­je reprezentaci­je borit će se pro­tiv bol­jeg iz sus­re­ta Rusi­ja – Šved­s­ka.

Published On 18 Feb 2022

Iako je pro­pus­tio odbran­i­ti vodeću pozi­ci­ju iz pr­vog nas­tu­pa, Aus­tri­janac Jo­hannes Strolz neće biti nes­re­tan s olimpi­jskim sre­brom, dok je treće mjesto os­vo­jio Norvežanin Se­bas­t­ian Foss-Sol­e­vaag.

Published On 16 Feb 2022