Olaf Scholz

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu 24. feb­ru­ara, nje­mač­ka vla­da na­jav­i­la je os­ni­van­je vanrednog fon­da vri­jednog 100 mil­i­jar­di eura za mod­ern­izaci­ju Bun­deswehra.

Published On 28 Oct 2022