Olaf Scholz

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nje­mač­ki kance­lar kaže kako je nje­go­va zadaća da uči­ni sve kako bi se izb­jegla di­rek­t­na kon­frontaci­ja NATO-a i Rusi­je, ali je na­javio is­poruke naoružan­ja Ukra­ji­ni.

Published On 22 Apr 2022