Okeani

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kako bi dje­cu educi­rali o znača­ju oču­van­ja mora, ali ih is­tovre­meno zain­tere­sir­ali za nauku i tehnologi­ju, WWF Adria je os­ig­u­rala pod­vodnog ro­b­o­ta za učenike.

Published On 05 Dec 2021

Ovih dana, kad mir­iše mla­di cvi­jet lipe i teže grane od bagre­movih groz­do­va, pos­jetih Bunu.

blog by Smaragda Klino
Published On 08 Jun 2021