Obnovljiva energija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Snab­d­je­van­je saudi­jskom naftom dio je pro­gra­ma us­postavl­jan­ja neza­v­is­nos­ti Grčke od ruskih en­er­gena­ta i očeku­je se da će biti dovršeno nared­nih sed­mi­ca.

Published On 16 Mar 2022

Razvoj voza ‘Hy­bari’ koš­tao je go­to­vo 35 mil­iona dolara, a može pri­jeći raz­daljinu do 140 kilo­metara pri mak­si­mal­noj brzi­ni od 100 km/h sa jed­nim pun­jen­jem rez­er­voara.

Published On 21 Feb 2022