Nuklearna sigurnost

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izrael, za koji se naširoko sma­tra da je je­d­i­na nuk­lear­na sila Bliskog is­to­ka, obećao je da nika­da neće dozvoli­ti Iranu da do­bi­je atom­sko oruž­je, rekavši da Teheran zago­vara nje­go­vo uništen­je.

Published On 12 Sep 2022