Novac

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Elon Musk obo­rio je sv­jet­s­ki reko­rd i ušao u Guin­nessovu kn­jigu reko­r­da kao na­jveći gu­bit­nik u his­tori­ji jer je od no­vem­bra 2021. do de­cem­bra 2022. izgu­bio go­to­vo 165 mil­i­jar­di dolara.

Published On 12 Jan 2023