Nova Libija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Fran­cus­ki pred­sjed­nik Em­manuel Macron kaže da je do­bio uvjer­a­van­ja turskog pred­sjed­ni­ka Re­cepa Tayyi­pa Er­do­gana da želi da svi strani plaćeni­ci na­puste li­bi­js­ki ter­i­torij čim pri­je moguće.

Published On 15 Jun 2021