Nova godina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako ne pos­to­je dva Božića i dvi­je Nove go­dine, kod di­jela pravoslavnih prazni­ci još stižu sa Cezarovih 13 dana za­kašn­jen­ja.

blog by Goran Mišić
Published On 02 Jan 2021