Nogomet SP 2026

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sv­jet­sko pr­ven­st­vo 2026. go­dine, na ko­jem će nas­tupi­ti 48 reprezentaci­ja, prvi put će biti održano u tri zeml­je, a do­maći­ni će biti SAD, Kana­da i Mek­siko.

Published On 17 Jun 2022