Nogomet SP 2022

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kostari­ka još ima šan­su za od­lazak na Sv­jet­sko pr­ven­st­vo kra­jem go­dine, jer će kao četvr­ta reprezentaci­ja CON­CA­CAF-a igrati fi­nale in­terkon­ti­nen­tal­nih do­dat­nih kval­i­fikaci­ja pro­tiv Novog Ze­lan­da.

Published On 31 Mar 2022