Nogomet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na ras­pore­du su če­tiri utak­mice: Sr­bi­ja – Kamerun i Brazil – Švi­cars­ka u grupi G, te Juž­na Ko­re­ja – Gana i Urug­vaj – Por­tu­gal u grupi H.

Published On 28 Nov 2022