Nogomet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Or­ga­ni­za­tori su od­lučili da se ka­pacitet sta­diona ograniči na 60, odnos­no 80 pos­to; ka­pacitet od 80 pos­to prim­i­jen­it će se samo za utak­mice Kameruna, do­maći­na tak­mičen­ja.

Published On 05 Jan 2022