NK Dinamo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

I jedan, i dru­gi klub za­vise od sebe, jer im na gos­to­van­ji­ma kod Brage, odnos­no West Hama na­jviše odgo­vara­ju pob­jede, odnos­no barem ner­i­ješeno u sluča­ju da di­rek­t­ni pro­tivni­ci za pro­laz naprave kiks.

Published On 09 Dec 2021