Njemačka

Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka uvrstio je Alternativu za Njemačku na listu potencijalno ekstremno desnog usmjerenja, što vlastima omogućava posmatranje stranke obavještajnim metodama.

03 Mar 2021

Oezlem Tuereci i Ugur Sahin ujedinjuju medicinska istraživanja sa svojim uvjerenjem u praktičnu korist nauci te će biti odlikovani Velikim križem sa zvijezdom za zasluge.

26 Feb 2021