Njemačka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Osim kval­i­fi­ci­rane radne snage na po­dručju njege, iz Brazi­la, Mek­si­ka, In­donez­i­je i mnogih drugih ze­mal­ja bi tre­bali stići i os­tali rad­ni­ci potreb­ni nje­mačkom tržiš­tu rada.

Published On 21 May 2023