Niš

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nevladin sek­tor, za­jed­no s opozi­cionim stranka­ma, pokren­uo je takoz­vanu Aero­drom­sku deklaraci­ju, ko­jom za­hti­je­va­ju vraćan­je aero­dro­ma gradu.

Published On 04 Jul 2021