NHL

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hoke­jaši Tam­pa Bay Light­ninga os­vo­jili su Stan­ley Cup, nakon što su u šestoj utak­mi­ci NHL fi­nala u Ed­mon­tonu nadi­grali Dal­las Stars sa 2-0 i slav­ili u ser­i­ji rezul­tatom 4-2 u pob­jedama.

Published On 29 Sep 2020

Prvi dan Nove go­dine tradi­cional­no je rez­ervi­ran za Win­ter Clas­sic amer­ičko-kanadske lige u hoke­ju na ledu. Ove go­dine na otvorenom su igrale ekipe Boston Bru­in­sa i Chica­go Black­hawk­sa.

Published On 02 Jan 2019

U amer­ičko-kanad­skoj ligi hoke­ja na ledu nova kalen­dars­ka go­d­i­na tradi­cional­no počin­je takoz­van­im zim­skim klasikom na otvorenom. Ovaj put odi­gran je u  New Yorku, gdje su Ranger­si bili us­p­ješni­ji od Buf­fala nakon pro­dužet­ka.  

Published On 02 Jan 2018

Hoke­jaši Pitts­burgha odbranili su tit­u­lu prva­ka amer­ičko-kanadske lige. Pen­guin­si su u šestoj utak­mi­ci NHL fi­nala u gos­ti­ma savladali Nashville 2:0.  

Published On 12 Jun 2017