Nezavisnost

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Tekst re­zolu­ci­je ZA­VNO­BiH-a nema nar­avno pravno de­jst­vo ali se u među­vre­menu pretvo­rio u moral­nu vri­jed­nost i vječnu in­spiraci­ju koje nikak­va prav­na mjera ne može stavi­ti van snage.

opinion by Slobodan Šoja
Published On 26 Nov 2021