Nezavisnost

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od dosad pre­bro­janih 90,23 pos­to glasačk­ih lis­tića, pro­tiv neza­v­is­nos­ti se iz­jas­ni­lo 96,32 pos­to stanovni­ka koji su iza­šli na bi­ral­iš­ta.

Published On 12 Dec 2021

Tekst re­zolu­ci­je ZA­VNO­BiH-a nema nar­avno pravno de­jst­vo ali se u među­vre­menu pretvo­rio u moral­nu vri­jed­nost i vječnu in­spiraci­ju koje nikak­va prav­na mjera ne može stavi­ti van snage.

opinion by Slobodan Šoja
Published On 26 Nov 2021