New York

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Adams je u kam­pan­ji obećao da će ojačati sig­urnost u gradu i dati glas rad­ništvu, pozi­va­jući se na svo­je iskust­vo u poli­ci­ji i iskust­vo Afroamerikan­ca izloženog poli­ci­jskoj bru­tal­nos­ti.

Published On 03 Nov 2021