New York Times

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ban­ka ubuduće neće poslo­vati s od­lazećim pred­sjed­nikom SAD-a ili nje­gov­im kom­pani­ja­ma, zbog na­pa­da nje­gov­ih pristal­i­ca na Capi­tol, piše ‘New York Times’.

Published On 12 Jan 2021