Neurološki i mentalni poremećaji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon što je dobio odobrenje nezavisnog odbora, Neuralink će početi nuditi moždane implantate paraliziranim pacijentima, kako bi se procijenila sigurnost i funkcionalnost implantata.

Published On 21 Sep 2023

Važno je da trenutna neraspoloženja ili neke intenzivne emocionalne reakcije kod djece i mladih, naročito adolescenata, ne tretiramo kao znakove nekog poremećaja, ukazuje psiholog Saša Risojević.

Published On 25 Feb 2021