Nesreće

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Porodice traže nestale članove nakon meteža u Itae­wonu u Seu­lu u ko­jem je pogin­u­la 151 os­o­ba, uključu­jući 19 stranaca.

Published On 29 Oct 2022