Nesreće

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Očeku­je se da će poli­ci­ja danas iza­ći s prvim rezul­ta­ti­ma is­trage o nes­reći, no u fir­mi oc­jen­ju­ju da je do nje doš­lo ljud­skom greškom.

Published On 13 May 2022