Neredi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ko­man­dant Kfo­ra je oci­je­nio da se sig­urnos­na situaci­ja smir­i­la posli­je ne­davnih do­gađa­ja i izrazio očeki­van­je da će pre­gov­ori Koso­va i Sr­bi­je rezul­ti­rati do­gov­orom.

Published On 23 Aug 2022