Neonacizam

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kao ra­zlog zbog ko­jeg su u Ujed­in­jen­im nar­o­di­ma glasali pro­tiv re­zolu­ci­je ko­jom se os­uđu­je veličan­je fašiz­ma u SAD-u navode za­šti­tu slo­bode gov­o­ra.

Published On 21 Nov 2017