Navijačke grupe

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

No­gomet­ni/Fud­bal­s­ki savez BiH će zbog nav­i­jačk­ih nere­da u Ru­mu­ni­ji plati­ti od 10.000 eura, dok će Hrvats­ki no­gomet­ni savez zbog nere­da u Aus­tri­ji plati­ti više od 43.000 eura kazne.

Published On 04 Nov 2022

Sport se kroz his­tori­ju vrlo često ko­ris­tio kao poli­tičko sred­st­vo, čak su počin­jali i ra­tovi zbog utak­mi­ca, a neslavnu ulogu su sportske man­i­festaci­je, pogo­to­vo nav­i­jači, imali i na Balka­nu.

blog by Alen Jazić
Published On 11 Sep 2022