Nauka u BiH

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

BiH troši samo 0,1 pos­to BDP-a na nauku, a voditelji­ca is­traži­vačkog tima Tat­jana Kapetanović is­tiče i da ne pos­to­ji popis vrs­ta flo­re i faune u ovoj zemlji.

Published On 19 Jan 2012