Nauka i obrazovanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Peter Higgs je 1964. predvidio postojanje nove čestice, takozvanog Higgsovog bozona, koji objašnjava kako je elementarna tvar dobila masu i formirala zvijezde i planete.

Published On 09 Apr 2024