Nauka i obrazovanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ovo će biti prvo pokre­tan­je na­jvećeg sv­jet­skog ubrzi­vača za su­daran­je čes­ti­ca pro­tona, nakon što je bio ugašen zbog održa­van­ja, koje je do­dat­no pro­dul­jeno zbog pan­demi­je.

Published On 20 Apr 2022

Za­š­to prekid sarad­nje s ruskim naučnici­ma tre­ba sma­trati kaznom samo za jed­nu stranu kada su obje za­jed­nice uži­vale u po­voljnos­ti među­sob­ne naučne sarad­nje?, pita akademik Asif Ša­banović.

Published On 16 Apr 2022