NATO i Rusija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

AWACS sis­te­mi mogu otkri­ti nepri­jateljske let­jelice na udal­jenos­ti od stot­in­jak kilo­metara, što ih čini ključn­im el­e­men­tom za odvraćan­je i odbranu NATO-a.

Published On 17 Jan 2023