NATO i Rusija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rus­ka agre­si­ja na Ukra­jinu nije počela u feb­ru­aru, nego pri­je osam go­d­i­na, a ono što smo vid­jeli ove go­dine je puna in­vaz­i­ja, koju su plani­rali mjesec­i­ma, rekao je Jens Stoltenberg.

Published On 24 Aug 2022

Ukra­ji­na sprem­na izvoz­i­ti žito

Volodimir Ze­len­s­ki kaže da je Ukra­ji­na sprem­na ponovno početi izvoz­i­ti žito i da Ki­jev čeka sig­nal od među­nar­o­d­nih part­nera za slan­je prve pošiljke.

Published On 29 Jul 2022