Nasilje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dok se zakoni ne pooštre i ne počnu primjenjivati, ženama koje su žrtve nasilja ostaju jedino sigurne kuće kao spas od teških fizičkih ozljeda i mogućih smrtnih ishoda.

Published On 24 Aug 2023