Nasilje u porodici

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Potrebno je da sve institucije u sistemu reaguju promptno, onog momenta kad im se žena javi, kako bi se spriječila eskalacija bilo kog oblika nasilja u ubistvo, kažu iz Centra ženskih prava.

Published On 09 Nov 2023

Dok se zakoni ne pooštre i ne počnu primjenjivati, ženama koje su žrtve nasilja ostaju jedino sigurne kuće kao spas od teških fizičkih ozljeda i mogućih smrtnih ishoda.

Published On 24 Aug 2023